Transport
De eigen transportafdeling zorgt voor perfecte en correcte aanlevering van uw mailing bij de verzendende distributeur of bij de opdracht-gever.

Niet zelden is just-in-time delivery deel van de afspraak. Direkt Mail Service Buro heeft ieder onderdeel van het proces zélf in de hand. Dat betekent voor u one-stop-shopping en toewijding tot en met de aflevering.